Påverkan på hjärtat

Redan när långtidseffekterna av viktminskningsoperationer undersöktes första gången i mitten på 1990-talet såg man positiva effekter på hjärta och kärl, vilket också andra studier har visat.37-41

Anatomisk modell av hjärta

Risken för påverkan på hjärtat och blodkärlen har visats sjunka parallellt med fasteblodsockret efter överviktsoperationer.

  1. Skillnaden i risker mellan patienter som från början har ett högre fasteblodsocker och de som har ett lägre värde, jämnas ut efter en operation
  2. Hos de med utvecklad typ 2-diabetes och de med prediabetes minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar efter operationen
  3. De med sämre blodsockerkontroll har mer att vinna på en diabetesoperation i detta avseende än personer med bättre blodsockerkontroll.
  4. Risken för hjärtsvikt minskar mer efter en viktminskningsoperation än efter konventionell överviktsbehandling
  5. Efter 22 år hade patienter som opererades 35% lägre risk att få hjärtsvikt än de som var med i studien och inte opererades
  6. Risken för hjärtsvikt sjönk parallellt med vikten

Referenser:

36. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg. 1995 Sep;222(3):339-50; discussion 350-2. 
37. Rubio-Almanza M, Cámara-Gómez R, Hervás-Marín D et al. Cardiovascular risk reduction over time in patients with diabetes or pre-diabetes undergoing bariatric surgery: data from a single-center retrospective observational study. BMC Endocr Disord. 2018 Nov 28;18(1):90. 
39. Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P et al. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012 Jan 4;307(1):56-65.
40. Carlsson LMS, Sjöholm K, Jacobson P et al. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med. 2020 Oct 15;383(16):1535-1543. 
41. Benotti PN, Wood GC, Carey DJ et al.  Gastric Bypass Surgery Produces a Durable Reduction in Cardiovascular Disease Risk Factors and Reduces the Long-Term Risks of Congestive Heart Failure. J Am Heart Assoc. 2017 May 23;6(5):e005126.