Patienter med typ 2-diabetes förbättras efter diabeteskirurgi

En studie där man grundligt undersökte långtidseffekterna av en viktminskningsoperation på patienter som hade typ 2-diabetes och fetma. Resultaten visade att patienter som hade typ 2-diabetes eller prediabetes före operationen, fick 91% normala blodsockervärden efter operationen. Patienterna kontrollerades under 14 år och i genomsnitt minskade deras BMI från 50 till 35.

Gräsmatta med klippt remsa

Det som förvånande forskarna var att den positiva effekten på typ 2-diabetes kom bara några dagar, eller till och med redan dagen efter operationen. Även om patienterna gick ner i vikt, led de flesta fortfarande av fetma. Men trots det hade de en varaktig förbättring av sin typ 2-diabetes. Av de patienter som var prediabetiska innan operationen var det bara 2,2% som utvecklade typ 2-diabetes efter operationen. De allra flesta återgick till att ha normala blodsockernivåer.

Forskarna drog slutsatsen att de goda effekterna på blodsockret, primärt måste ha med kaloriintaget att göra och med magens signalmekanismer i samband med måltid och inte i första hand vara en effekt av viktminskningen. Hur påverkas medicineringen, blodfetter och livskvalitet efter operationer?14

Hur fungerar diabeteskirurgi?

Referens

14. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg. 1995 Sep;222(3):339-50; discussion 350-2.