Medicinering och blodfetter samt livskvalitet påverkas vid diabeteskirurgi

Så här påverkas medicineringen, blodfetter och livskvalitet efter diabeteskirurgi.

Tabletter som kommer ur öppen medicinburk

I en fransk studie ingick alla vuxna personer som genomgick viktminskningskirurgi i landet under 2009. De jämfördes med personer med typ 2-diabetes som inte gjorde överviktsoperation. 6 år senare hade hälften av de som tog medicin mot sin diabetes före operationen slutat med medicinen. Även de som inte kunnat sluta, hade ofta minskat sin medicinering från flera olika mediciner till endast en. Bland de som inte opererades hade knappt var tionde person slutat att ta medicin mot diabetes. 

Bland de som inte behandlades med medicin för diabetes innan de opererades hade 1,6% fått diabetes sex år senare och påbörjat medicinbehandling. Bland de som inte opererades hade 12% fått diabetes.42

I en amerikansk studie jämfördes personer som fick medicinsk behandling och rådgivning med de som fick medicin, rådgivning och viktminskningsoperation. Den intensiva medicinska behandlingen bestod av rådgivning för livsstilsförändring och viktminskning, noggrann övervakning av blodsockervärden och användning av läkemedel. Efter 5 år hade de kirurgiskt behandlade bättre blodsockerkontroll, minskad läkemedelsanvändning, förbättrade blodfetter, större viktminskning, lägre BMI och förbättrad livskvalitet jämfört med de som endast fick medicinsk behandling och rådgivning.43
 

Referenser:

42. Thereaux J, Lesuffleur T, Czernichow S et al. Association Between Bariatric Surgery and Rates of Continuation, Discontinuation, or Initiation of Antidiabetes Treatment 6 Years Later. JAMA Surg. 2018 Jun 1;153(6):526-533. 
43. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, Wolski K, Aminian A, Brethauer SA, Navaneethan SD, Singh RP, Pothier CE, Nissen SE, Kashyap SR; STAMPEDE Investigators. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy for Diabetes - 5-Year Outcomes. N Engl J Med. 2017 Feb 16;376(7):641-651.