Komplikationer vid diabeteskirurgi

Trots hälsovinster finns det komplikationer som patienter kan drabbas av i anslutning till operationen, samt komplikationer på kort och lång sikt efter operationen.

Våg slår över klippor

De positiva hälsoeffekterna; lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade. 

Trots hälsovinsterna finns komplikationer som patienter kan drabbas av efter en viktminskningsoperation. Två svenska kvalitetsregister (National Diabetes Register och Scandinavian Obesity Surgery Register) och andra databaser användes i en observationsstudie för att undersöka komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes som hade genomgått viktminskningsoperation och jämfördes med de som inte opererats. 

Jämförelsen visade att gruppen som opererats hade mindre risk att avlida oavsett orsak, de hade också mindre risk för hjärt-kärlsjukdom och svår njursjukdom, än de i kontrollgruppen.29

Biverkningar som kan förekomma i samband med operation

Nedan listas ett antal risker och biverkningar som kan förekomma efter kirurgisk behandling29-33

  1. Risk för komplikationer i anslutning till operationen, t ex magsmärta och andra besvär från magen, som ibland kan kräva en ytterligare operation
  2. Gallsten och gallblåseinflammation kan orsakas av den snabba viktminskningen
  3. Mycket stor risk för blodbrist
  4. På lång sikt är det tre gånger så stor risk för undernäring och vitaminbrist än de i kontrollgruppen. Detta visar vikten av god uppföljning och att vara noggrann med kosttillskott eftersom risken för olika bristtillstånd ökar över tid efter operationen
  5. Depression, självskadebeteende, självmord och alkoholism är vanligare efter en viktminskningsoperation men anledningen är inte känd. Det är dock känt att risken för problem är högre för de som redan före operationen hade liknande problem
     

Ett vanligt fenomen efter en magsäcksoperation är dumping

Dumping orsakas av att maten passerar den förminskade magsäcken och når tunntarmen mycket snabbare än tidigare. Dumping orsakas till exempel av sötade drycker och mjukglass. Man vet inte allt om varför, men en del av förklaringen kan vara att tunntarmen svarar på det snabba inflödet av näring med en kraftig frisättning av hormonet GLP-1. Det leder i sin tur till ökad insulinfrisättning som kan ge en dipp i blodsockernivån. Symtomen är bland annat hjärtklappning, svettning och svaghetskänsla.28

Referenser:

28. Holst JJ, Gribble F, Horowitz M et al. Roles of the Gut in Glucose Homeostasis. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):884-92.
29. Liakopoulos V, Franzén S, Svensson AM, Miftaraj M, Ottosson J, Näslund I, Gudbjörnsdottir S, Eliasson B. Pros and cons of gastric bypass surgery in individuals with obesity and type 2 diabetes: nationwide, matched, observational cohort study. BMJ Open. 2019 Jan 15;9(1):e023882. 
30. Svensson PA, Anveden Å, Romeo S et al. Alcohol consumption and alcohol problems after bariatric surgery in the Swedish obese subjects study. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2444-51. 
31. Peterhänsel C, Petroff D, Klinitzke G et al. Risk of completed suicide after bariatric surgery: a systematic review. Obes Rev. 2013 May;14(5):369-82. 
32. Lagerros YT, Brandt L, Hedberg J el al. Suicide, Self-harm, and Depression After Gastric Bypass Surgery: A Nationwide Cohort Study. Ann Surg. 2017 Feb;265(2):235-243. 
32. Neovius M, Bruze G, Jacobson P et al. Risk of suicide and non-fatal self-harm after bariatric surgery: results from two matched cohort studies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Mar;6(3):197-207.