Hur fungerar diabeteskirurgi

Effekterna på blodsockernivåerna visar sig långt innan patienten går ner i vikt efter operationen. Det är sannolikt flera mekanismer som påverkas.15,25-27

Kvinna sträcker upp armarna
 1. Eftersom effekter på blodsockernivåerna sker långt innan den opererade personen går ner i vikt, är det troligen inte bara själva viktnedgången som ger de positiva effekterna på kroppens blodsockeromsättning. På lång sikt däremot, är viktnedgången troligen den viktigaste faktorn, men inte i början.
 2. Vid en magsäcksoperation påverkas andra mekanismer som ger god effekt på typ 2-diabetes.
  1. Det handlar om hur snabbt födan passerar genom mag-tarmkanalen, tarmens hormonella signalering, gallans funktion och tarmflorans sammansättning.
  2. Hormonernas och nervernas signalering samverkar och påverkar insulinfrisättning, vävnadernas insulinkänslighet, levercellerna, fettomsättningen och mättnadskänslor.
 3. Vid en magsäcksoperation tas stora delar av magsäcken bort.
  1. Gemensamt för alla magsäcksoprationer är att födan passerar snabbare genom magen
  2. Födan når tunntarmen mycket snabbare vilket utlöser kraftigare hormonella signaler från tarmen än innan operationen
  3. Blodsockerhalten normaliseras
 4. Tarmfloran ändras på ett varaktigt sätt. Förändringarna verkar inte ha så stor direkt effekt på förmågan att normalisera blodsockernivån, utan snarare indirekt genom viktminskning.
 5. BMI sjunker i genomsnitt:
  1. 25% efter 1 år
  2. 18% efter 6 år
  3. 16% efter 15 år
  4. 16% efter 20 år
  5. oförändrat i kontrollgruppen

Referenser:

15. Jamaly S, Carlsson L, Peltonen M et al. Surgical obesity treatment and the risk of heart failure. Eur Heart J. 2019 Jul 1;40(26):2131-38.
25. Sista F, Abruzzese V, Clementi M et al. Resolution of type 2 diabetes after sleeve gastrectomy: a 2-step hypothesis. Surg Obes Relat Dis. 2018 Mar;14(3):284-290. 
26. Batterham RL, Cummings DE. Mechanisms of Diabetes Improvement Following Bariatric/Metabolic Surgery. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):893-901 (och referenser däri).
27. Holst JJ, Gribble F, Horowitz M et al. Roles of the Gut in Glucose Homeostasis. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):884-92.