Vanliga frågor och svar

Utropstecken och frågetecken

Vad är diabeteskirurgi?

Diabeteskirurgi är en behandlingsmetod som innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation – med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin.

Läs mer om diabeteskirurgi här.

Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77.

 

Vilka riktlinjer finns för diabeteskirurgi?

År 2016 enades ett femtiotal internationella experter om riktlinjer för hur diabetes ska behandlas med kirurgi.

Riktlinjer - patientgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges nationella riktlinjer är utformade av Socialstyrelsen och överensstämmer med de internationella riktlinjerna för patienter med typ 2-diabetes och BMI över 40; rekommendationen är att dessa personer bör erbjudas diabeteskirurgi.

De svenska riktlinjerna är dock lite mer restriktiva för personer med lägre BMI än de internationella riktlinjerna. Här har man bestämt att patienter med svårkontrollerad typ 2-diabetes och BMI på mellan 35 och 40 bör övervägas för diabeteskirurgi.

Du hittar mer riktlinjerna i sin helhet här.

Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2018.

 

Vilka kända komplikationer finns vid diabeteskirurgi?

De positiva hälsoeffekterna av diabeteskirurgi är de samma som vid viktminskningskirurgi utan primärt syfte att behandla typ 2 diabetes; minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade. Men vid viktminskningsoperationer finns såklart också risk för komplikationer. Dessa inkluderar bland annat fenomenet ”dumping”, magsmärta och andra besvär från magen, gallsten och gallblåseinflammation, blodbrist, undernäring och depression.

Läs mer om komplikationer här.

Holst JJ, Gribble F, Horowitz M et al. Roles of the Gut in Glucose Homeostasis. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):884-92. Liakopoulos V, Franzén S, Svensson AM et al. Pros and cons of gastric bypass surgery in individuals with obesity and type 2 diabetes: nationwide, matched, observational cohort study. BMJ Open. 2019 Jan 15;9(1):e023882. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023882. PMID: 30782717; PMCID: PMC6340417. Svensson PA, Anveden Å, Romeo S et al. Alcohol consumption and alcohol problems after bariatric surgery in the Swedish obese subjects study. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2444-51. doi: 10.1002/oby.20397. Epub 2013 May. Lagerros YT, Brandt L, Hedberg J el al. Suicide, Self-harm, and Depression After Gastric Bypass Surgery: A Nationwide Cohort Study. Ann Surg. 2017 Feb;265(2):235-243.

 

Hur fungerar diabeteskirurgi?

Vid diabeteskirurgi är det sannolikt flera mekanismer som påverkas och då effekter på blodsockernivåerna sker långt innan den opererade patienten går ner i vikt, är det troligen inte bara själva viktnedgången som ger de positiva effekterna på kroppens blodsockeromsättning.

Vid en magsäcksoperation påverkas även andra mekanismer som ger god effekt på typ 2-diabetes. Det handlar exempelvis om hur snabbt födan passerar genom mag-tarmkanalen, om tarmens hormonella signalering, om gallans funktion och tarmflorans sammansättning.

Läs mer om hur diabeteskirurgi fungerar här.

Sista F, Abruzzese V, Clementi M et al. Resolution of type 2 diabetes after sleeve gastrectomy: a 2-step hypothesis. Surg Obes Relat Dis. 2018 Mar;14(3):284-290. Batterham RL, Cummings DE. Mechanisms of Diabetes Improvement Following Bariatric/Metabolic Surgery. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):893-901. Holst JJ, Gribble F, Horowitz M et al. Roles of the Gut in Glucose Homeostasis. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):884-92. Yoshino M, Kayser BD, Yoshino J, et al. Effects of diet versus gastric bypass on metabolic function in diabetes. N Engl J Med. 2020 Aug 20;383(8):721-732. Herzog K, Berggren J, Al Majdoub M, Balderas Arroyo C, Lindqvist A, Hedenbro J, Groop L, Wierup N, Spégel P. Metabolic Effects of Gastric Bypass Surgery: Is It All About Calories? Diabetes. 2020 Sep;69(9):2027-2035.

 

Är diabeteskirurgi effektivt?

Under 2000-talet har flera kliniska studier visat att en viktminskningsoperation hos patienter med typ 2-diabetes är bättre för att uppnå blodsockerkontroll än andra typer av åtgärder så som läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar.

Läs mer om diabeteskirurgi, effektivitet och långtidsstudier här.

Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77.

 

Finns det risk för komplikationer vid diabeteskirurgi?

De positiva hälsoeffekterna så som lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade. Trots hälsovinsterna finns komplikationer som patienter kan drabbas av efter en viktminskningsoperation.

Komplikationer som patienter kan drabbas av i samband med en viktminskningsoperation inkluderar magsmärta och andra besvär från magen, gallsten och gallblåseinflammation, blodbrist, undernäring och depression.

Läs mer om komplikationer här.

 

Kan man påvisa kardiovaskulära effekter efter diabeteskirurgi?

Här kan du läsa mer om kardiovaskulär effekt av diabeteskirurgi.

 

Varför är tidig kirurgi att föredra?

Många av de positiva effekter man ser efter diabeteskirurgi förmedlas via stimulering av bukspottkörtelns betaceller. Detta kräver att betacellerna inte är i alltför dåligt skick. Det är personer som nyligen insjuknat i typ 2-diabetes, eller till och med personer som har prediabetes, som har mest att vinna på diabeteskirurgi.

Läs mer om varför tidig kirurgi ger bäst utfall här.

Batterham RL, Cummings DE. Mechanisms of Diabetes Improvement Following Bariatric/Metabolic Surgery. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):893-901.

 

Är diabeteskirurgi effektivt?

Under 2000-talet har flera kliniska studier visat att en viktminskningsoperation hos personer med typ 2-diabetes är bättre för att uppnå blodsockerkontroll än andra typer av åtgärder så som läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar.

Här kan du läsa mer om effekt av diabeteskirurgi.

 

 

Kan diabeteskirurgi förlänga livet?

Patienter med fetma och typ 2-diabetes kan efter diabeteskirurgi förvänta sig att leva mer än nio år längre än de som inte opererats. Detta visar en nyligen publicerad meta-analys med sammanlagt 175 000 deltagare.

Läs mer om hur diabeteskirurgi och ökad livslängd här.

Syn NL, Cummings DE, Wang LZ, et al. Association of metabolic-bariatric surgery with long-term survival in adults with and without diabetes: a one-stage meta-analysis of matched cohort and prospective controlled studies with 174 772 participants. Lancet. 2021 May 15;397(10287):1830-1841.

 

Finns det långtidsdata på diabeteskirurgi?

Ja och personer med fetma och typ-2 diabetes har 10 år efter viktreducerande operation signifikant större chans att vara fria från typ-2 diabetes än personer som behandlas med konventionell behandling. Detta visar den första studien med långtidsuppföljning där personer med typ-2 diabetes och BMI över 35 randomiserades till antingen operation eller medicinsk behandling i kombination med livsstilsråd.

Läs mer om den första studien som tittar närmare på långtidseffekterna av diabeteskirurgi här.

 

Jag har patienter som jag tror skulle vara bra kandidater för diabeteskirurgi. Vem kontaktar jag?

Om kriterierna för diabeteskirurgi passar in på dina patienter så kontakta ett sjukhus med specialistkunskap både inom diabetes och fetma. Mer om kriterier och internationella riktlinjer hittar du här. Det finns bred expertis inom diabeteskirurgi på exempelvis Ersta sjukhus eller Danderyds sjukhus, samt vid Överviktscentrum Karolinska Institutet i Stockholm. Du kan också kontakta Universitetssjukhuset i Örebro, Lindesbergs lasarett samt Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Länkar:

Ersta sjukhus

Danderyds sjukhus

Karolinska Institutet

Universitetssjukhuset Örebro

Lindesbergs lasarett

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BBernwal
tis, 06/14/2022 - 12:41