Internationella och nationella riktlinjer för diabeteskirurgi

2016 enades ett femtiotal internationella experter som representerade sju medicinska specialiteter om riktlinjer för hur diabetes ska behandlas med kirurgi – 2nd Diabetes Surgery Summit (DSS-II). De grundade sin rekommendation på det stora antal vetenskapliga studier som visar att kirurgi förbättrar, botar och förhindrar utveckling av typ 2-diabetes. Över 50 diabetes-, endokrinologi- och kirurgiorganisationer världen över stödjer nu dessa riktlinjer.1

Kompass

Internationella riktlinjer

Specialisterna som medverkade vid 2nd Diabetes Surgery Summit har utformat följande rekommendationer för olika patientgrupper med typ 2-diabetes.1

Blå plattor med BMI-gränser för diabeteskirurgi

Nationella riktlinjer

De nationella riktlinjerna utformade av Socialstyrelsen överensstämmer med de internationella riktlinjerna för personer med typ 2-diabetes och BMI över 40. Dessa personer bör erbjudas diabeteskirurgi.19

För personer med lägre BMI är Socialstyrelsens rekommendationer något mer restriktiva än de internationella riktlinjerna. Enligt Socialstyrelsen kan diabeteskirurgi även erbjudas personer med svårkontrollerad typ 2-diabetes och BMI mellan 35 och 40.

Referenser:

1. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77.
19. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2018.