Expertrådet

För att säkerställa hög kvalitet och vederhäftighet i informationen som presenteras på diabeteskirurgi.se finns ett expertråd som fungerar som sakkunniga inom sina respektive kompetensområden.

Stetoskop och böcker

Expertrådet kommer att samlas fyra till sex gånger per år för att lyfta nyheter inom ämnesområdet baserade på nya studier, tex medicinska och hälsoekonomiska, men även nyheter från klinisk vardag, eller andra nyheter som kan vara värt för besökarna på diabeteskirurgi.se.

Expertrådet består av:

Lena Carlsson Ekander Lena Carlsson Ekander, professor vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin. Ansvarig för SOS-studien* sedan 2005, inklusive långtidsuppföljningar av Clinical Outcomes och nu även för genetiska frågor.
Torsten Olbers Torsten Olbers, professor i kirurgi vid Linköpings Universitet. Forskningsområdet är behandling av fetma och metabola sjukdomar. Har arbetat med att kombinera forskning och obesitaskirurgi sedan 2000.
Dick Larsson Dick Larsson, allmänläkare sedan 1995 med diabetes som specialområde. Arbetar på vårdcentral i Kristianstad och ansvar där för drygt 500 patienter med diabetes typ-2. Är även allmänläkarkonsult och utbildare.
Ulf Rosenqvist Ulf Rosenqvist, överläkare diabetesmottagningen, Motala lasarett. Medlem i Östergötlands diabetesråd sedan 1996 samt ansvarig för expertgruppen endokrinologi i Östergötlands läkemedelskommitté.

 

*Swedish Obese Subjects