Slussa dina patienter rätt: här utförs diabeteskirurgi

Vårdpersonal med papper i hand samtalar i korridor

Om kriterierna för diabeteskirurgi passar in på dina patienter så kontakta ett sjukhus med specialistkunskap både inom diabetes och fetma. Mer om kriterier och internationella riktlinjer hittar du här.

Det finns bred expertis inom diabeteskirurgi på exempelvis Ersta sjukhus eller Danderyds sjukhus, samt vid Överviktscentrum Karolinska Institutet i Stockholm. Du kan också kontakta Universitetssjukhuset i Örebro, Lindesbergs lasarett samt Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.