Diabeteskirurgi ger ökad livslängd

Personer med fetma och typ 2-diabetes kan efter diabeteskirurgi förvänta sig att leva mer än nio år längre än de som inte opererats. Detta visar en nyligen publicerad meta-analys med sammanlagt 175 000 deltagare.

Brygga över lugnt vatten

Mekanismer bakom diabeteskirurgins effekter

Efter diabeteskirurgi sker effekterna på blodsockernivåerna långt innan viktminskningen. Därför är sannolikt inte viktnedgången den enda förklaringen till de positiva effekterna på typ 2-diabetes. Vid en magsäcksoperation påverkas andra mekanismer som också kan spela roll.11,12,13

Illustrerad tarmkanal fylld med grönsaker, nötter och bröd

Kardiovaskulära effekter

Eftersom höga blodsockernivåer är en följd av diabetes är det inte en orealistisk tanke att diabeteskirurgi skulle kunna ha positiva effekter även på hjärt-kärlhälsa. Det har också visats. Redan när långtidseffekterna av magsäcksoperationer undersöktes första gången i mitten på 1990-talet såg man positiva kardiovaskulära effekter.6

Vågor mot klippstrand

Komplikationer vid diabeteskirurgi

För att komma tillrätta med kraftig övervikt på längre sikt har viktminskningsoperationer visat sig överlägsna andra typer av åtgärder för viktminskning. De positiva hälsoeffekterna så som lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade.22

Komplikationer vid diabeteskirurgi

Hälsoekonomi vid diabeteskirurgi

Att jämföra resultatet av olika behandlingar på lång sikt är ett komplicerat arbete. Vad en operation kostar att göra den dag den görs plus kostnader för eftervård, är relativt enkelt att räkna fram. Vad kostnaden blir på längre sikt är svårare. Operationen kanske gör att andra vårdkostnader kan sparas in.20

Jutesäck med dollartecken

Om diabeteskirurgi.se

Diabeteskirurgi.se ämnar vara en neutral portal, med avsikt att förmedla kunskap om diabetes och dess följdsjukdomar samt behandlingar för personer som har både typ 2-diabetes och fetma.

Laptop som visar diabeteskururgi.se