Diabeteskirurgi – för vem?

Effekterna man ser efter diabeteskirurgi förmedlas via stimulering av bukspottkörtelns betaceller. Det kräver att cellerna inte är i alltför dåligt skick. Hos personer med typ 2-diabetes försämras betacellernas funktion över tiden. Det innebär att nyttan av operationen avtar ju längre man haft typ 2-diabetes. Det finns både internationella och nationella riktlinjer vilka personer som bör och inte bör opereras.

Frågetecken och elever räcker upp handen

De goda effekterna man ser efter diabeteskirurgi förmedlas via stimulering av bukspottkörtelns betaceller. Det kräver att cellerna inte är i alltför dåligt skick. Hos personer med typ 2-diabetes försämras betacellernas funktion över tiden. Det innebär att nyttan av operationen avtar ju längre man haft typ 2-diabetes. För oavsett hur kraftig stimuleringen är efter operationen, måste en viss förmåga att producera och frisätta insulin fortfarande finnas kvar. Det innebär att personer som nyligen insjuknat i typ 2-diabetes, eller till och med personer som har prediabetes som har mest att vinna på diabeteskirurgi. Detta är visat i flera studier, bland annat den svenska SOS-studien, som lägger till de som fått diabetes, inom ett år före operationen har störst nytta.15,16

2016 enades ett femtiotal internationella experter om riktlinjer för hur diabetes ska behandlas med kirurgi.17 Riktlinjerna kallas DSS-II och där man delar in patienterna i tre grupper:

Blå plattor med BMI-gränser för diabeteskirurgi

 

 

 

 

 Socialstyrelsens rekommenderar att följande personer bör erbjudas diabeteskirurgi:18

  • BMI 35 – 40 och svårkontrollerad typ 2-diabetes
  • BMI över 40 och typ 2-diabetes 
     

Patientberättelse: Malou blev av med sin diabetes

Johnson_Johnson_MalouMetabolisk_200416

Referenser:

15. Batterham RL, Cummings DE. Mechanisms of Diabetes Improvement Following Bariatric/Metabolic Surgery. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):893-901.
16. Keating C, Neovius M, Sjöholm K et al. Health-care costs over 15 years after bariatric surgery for patients with different baseline glucose status: results from the Swedish Obese Subjects study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Nov;3(11):855-65. 
17. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77. 
18. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2018.