Diabetes är flera sjukdomar

Det som är gemensamt för olika typer av diabetes är att blodsockret är förhöjt. Anledningen är dock olika för olika typer av diabetes som benämns: typ 2-diabetes, prediabetes, typ 1-diabetes, LADA, MODY och graviditetsdiabetes. De olika typerna uppkommer vid olika åldrar och situationer.

Glasflaskor i grönt, lila och brunt

Typ 2-diabetes

Det första som händer vid typ 2-diabetes är att cellerna i kroppen tappar sin känslighet för insulinets verkan. Då blir det svårare för kroppen att transportera glukos från blodet in i cellerna. I senare stadier av sjukdomen kan även kroppens egen produktionen av insulin bli sämre. Det sker när de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln gradvis tappar förmågan att tillverka tillräckligt mycket insulin, varefter blodsockret börjar stiga.
Symtomen vid typ 2-diabetes är trötthet, törst och stora urinmängder. Cirka 450 000 personer i Sverige har typ 2-diabetes.6,7

Ju mer socker och kolhydrater man äter, desto mer insulin behövs. Har man fått typ 2-diabetes bör man därför försöka ändra sin kost så att man får i sig mindre socker och snabba kolhydrater än tidigare. På det sättet kan man hjälpa kroppen att hålla nere blodsockernivån även om insulinproduktionen är mindre. Man kan också öka cellernas insulinkänslighet genom att gå ner i vikt och bli mer fysiskt aktiv. Sjukdomen kan också behandlas med läkemedel som ökar cellernas känslighet för insulin. Det kan räcka med denna behandling i många år eller kanske hela livet. Om däremot kroppens egen insulinproduktion inte är tillräcklig behöver man komplettera med andra tabletter, injektioner eller insulin. Ett alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling kan vara att opereras med så kallad diabeteskirurgi.

Olika typer av diabetes

  • Typ 2-diabetes
  • Prediabetes
  • Typ 1-diabetes
  • LADA
  • Mody
  • Graviditetsdiabetes

Prediabetes

Vid prediabetes är blodsockernivån något högre än det normala men inte tillräckligt hög för att sätta diagnosen typ 2-diabetes. Ofta förvärras prediabetes och utvecklas inom fem till tio år till typ 2-diabetes. Det måste dock inte bli så, särskilt inte om man lägger om sina kostvanor, blir mer fysiskt aktiv och går ner i vikt.

Vid prediabetes har muskelcellerna börjat tappa sin känslighet för insulin, det vill säga de har blivit insulinresistenta, och har då svårare att transportera glukos från blodet in i cellerna. För att kompensera och försöka få ner blodsockerkoncentrationen, svarar betacellerna med att öka sin insulinproduktion. Till slut klarar de inte att producera tillräckligt med insulin och det är då blodsockernivån stiger över det normala och man utvecklar typ 2-diabetes. Prediabetes uppstår successivt och ger oftast inga symtom. Den kan därför pågå i flera år utan att personen märker det. I USA räknar man med att var tredje person har prediabetes. Av dessa vet inte ens 2 av 10 om att de har prediabetes.8

Om blodsockret är över 6,1 mmol/liter när man är fastande (till exempel innan frukost) eller över 7,8 mmol/liter två timmar efter att man ätit kan man misstänka prediabetes. Motsvarande värde för HbA1c är 42 mmol/mol. För att få säkrare diagnos görs ett glukostoleranstest (P-glukos), där man får en standardiserad tillförsel av glukoslösning. Testet görs på fastande mage och två timmar efter att man druckit en lösning som innehåller 75 gram glukos ska blodglukoshalten inte ligga över 7,8 mmol/liter. Ligger det över, räknas det som prediabetes.Läs mer under Att påverka sin prediabetes eller typ 2-diabetes

Gränsvärden för pre-diabetes

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en så kallad autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar attackerar de insulinproducerande betacellerna så att de förstörs och kroppen inte längre kan tillverka eget insulin. I kroppens vävnader är cellerna dock fortfarande lika känsliga för insulin som vanligt. Därför behandlas typ 1-diabetes med insulin som injiceras och kan tas med hjälp av en insulinpenna eller insulinpump. 

Cirka 50 000 människor i Sverige har typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes brukar debutera i barn- eller ungdomen, men personer i alla åldrar kan drabbas. Symtomen är ökad trötthet och törst, och onormalt stora urinmängder. Ibland även viktnedgång.10  Sjukdomsförloppet är snabbare vid typ1-diabetes än vid typ 2.
 

Andra former av diabetes

LADA står för Latent Autommune Diabetes in Adults och är en variant av typ 1-diabetes men utvecklas långsammare och debuterar senare. Även LADA är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper de insulinproducerande cellerna.  De förstörs dock inte lika snabbt som vid typ 1-diabetes. I början kan sjukdomen därför förväxlas med typ 2-diabetes, men med ett blodprov kan man se antikroppar mot de insulinproducerande cellerna och sådana finns inte vid typ 2-diabetes.11
        
Mody står för Maturity Onset Diabetes in Young och debuterar oftast före 25 års ålder. Mody är ett samlingsnamn för flera ärftliga former av diabetes som beror på mutationer som gör att insulinproduktionen inte fungerar som den ska. Eftersom det inte är någon autoimmun sjukdom har en person med denna typ av diabetes inte några antikroppar mot de insulinproducerande cellerna i blodet.12
    
Graviditetsdiabetes är en typ av diabetes som vissa kvinnor kan drabbas av under en graviditet. Även om blodsockervärdet normaliseras efter förlossningen är risken större att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. Det är viktigt att upptäcka och behandla graviditetsdiabetes eftersom det annars kan innebära risker för fostret. Därför kontrolleras gravida kvinnors blodsocker alltid hos mödravården.13
 

Referenser:

6. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/
7. https://www.diabetes.se/
8. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/prediabetes.html
9. Hellgren M, Daka B, Larsson CA. HbA1c räcker inte vid screening för störd glukosmetabolism. Läkartidningen. 2015;112:DLDS
10.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-1/
11. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/lada/
12.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/mody/
13. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/