Detta är normalt blodsocker

Ofta mäter man blodsocker på fastande mage (till exempel innan frukost). Blodsockret mäts i millimol per liter och det förkortas mmol/l. Hos en fastande frisk person ligger blodsockret mellan 4,0 och 5,9 mmol/liter och en halv timma efter en måltid ska blodsockret inte ligga över 7,8 mmol/l.35

Man på cykel och diagram som visar blodsockernivå

HbA1c hos friska:

  • under 50 år: 27-42 mmol/mol
  • över 50 år: 31-46 mmol/mol

Ett annat sätt att mäta som inte är beroende av om man är fastande eller ej, är att mäta långtidsblodsocker. Det så kallade HbA1c visar ett genomsnitt av hur blodsockervärdena har legat de senaste två till tre månaderna och ger därför ett mer rättvisande värde.

HbA1c är ett mått på i vilken grad hemoglobinet är glykosylerat, det vill säga hur mycket socker som är bundet till blodets hemoglobin. Hos friska personer under 50 år ligger HbA1c normalt mellan 27-42 mmol/mol och hos de över 50 mellan 31-46 mmol/mol. Ett äldre sätt att ange HbA1c är som en procentsats. Gränsen för vad som är ett normalt HbA1c är på det gamla sättet att räkna satt till 6,5 % av WHO. Värden över detta räknas som diabetes. Läs mer om de olika diabetessjukdomarna.35

Diabetes är flera sjukdomar
 

Referenser:

35. https://diabetes.nu/normala-blodsockernivaer/
36. Use of glycated haemoglobin (‎HbA1c)‎ in diagnosis of diabetes mellitus: abbreviated report of a WHO consultation WHO_NMH_CHP_CPM_11.1_eng.pdf