Detta är diabeteskirurgi

Diabeteskirurgi innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är alltså inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin.1

Detta är diabeteskirurgi

Svenska läkare har lagt grunden för diabeteskirurgi

I den svenska SOS studien (Swedish Obese Subjects) som startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1987 där över 4 000 patienter har ingått, har effekterna av viktminskningskirurgi jämförts med konventionell behandling (råd om kost och motion samt medicin). Hälften av patienterna har fått konventionell behandling på 480 vårdcentraler i hela landet och andra hälften har genomgått överviktsoperation. En del patienter har följts i över 20 år.

När man gjorde uppföljningen såg man att personer med diabetes typ-2 som opererades hade förbättrats, signifikant färre hade diabetes än i kontrollgruppen efter två respektive tio år. Det var också vanligare att diabetes försvann helt efter operationen. De som opererades hade i genomsnitt minskat 16% i vikt efter tio år jämfört med utgångsvikten, medan de som fick konventionell behandling ökat sin vikt med i genomsnitt 1,6% på 10 år.

Dessa resultat är upprinnelsen till att många läkare och forskare gick vidare för att undersöka effekten av operation hos patienter som hade diabetes typ-2, samtidigt som de var överviktiga.1

Under 2000-talet har flera kliniska studier visat att en viktminskningsoperation hos personer med typ 2-diabetes är bättre för att uppnå blodsockerkontroll än andra typer av åtgärder så som läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar.2

Patienter med diabetes typ-2 förbättras efter diabeteskirurgi

Referenser:

1. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M et al. Swedish Obese Subjects Study Scientific Group. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004 Dec 23;351(26):2683-93.
2. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77.