Detta är diabeteskirurgi

Diabeteskirurgi innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är alltså inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin.1

Vårdpersonal i operationsutrustning

Svenska läkare har lagt grunden för diabeteskirurgi

I den svenska SOS studien (Swedish Obese Subjects) som startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1987 där över 4 000 patienter har ingått, har effekterna av viktminskningskirurgi jämförts med konventionell behandling (råd om kost och motion samt medicin). Hälften av patienterna har fått konventionell behandling på 480 vårdcentraler i hela landet och andra hälften har genomgått överviktsoperation. En del patienter har följts i över 20 år.

När man gjorde uppföljningen såg man att personer med diabetes typ-2 som opererades hade förbättrats, signifikant färre hade diabetes än i kontrollgruppen efter två respektive tio år. Det var också vanligare att diabetes försvann helt efter operationen. De som opererades hade i genomsnitt minskat 16% i vikt efter tio år jämfört med utgångsvikten, medan de som fick konventionell behandling ökat sin vikt med i genomsnitt 1,6% på 10 år.

Dessa resultat är upprinnelsen till att många läkare och forskare gick vidare för att undersöka effekten av operation hos patienter som hade diabetes typ-2, samtidigt som de var överviktiga.1

Under 2000-talet har flera kliniska studier visat att en viktminskningsoperation hos personer med typ 2-diabetes är bättre för att uppnå blodsockerkontroll än andra typer av åtgärder så som läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar.2

Patienter med diabetes typ-2 förbättras efter diabeteskirurgi

Referenser:

1. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M et al. Swedish Obese Subjects Study Scientific Group. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004 Dec 23;351(26):2683-93.
2. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):861-77.