Dålig kontroll av blodsocker kan ge komplikationer

Ett förhöjt blodsocker leder på sikt till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i kroppen. Dessutom ändras blodfetternas sammansättning till det sämre vilket påverkar blodkärlen negativt. Sammantaget kan detta på lång sikt ge kärlskador som ger upphov till de komplikationer som är typiska för diabetes. Risken för dessa minskar ju bättre man lyckas kontrollera sin diabetes.33,34

Olika blodsockervärden

Komplikationer vid diabetes

Komplikationer vid diabetes utvecklas under lång tid. Ju bättre man lyckas hålla blodsockret i schack, desto mindre är risken att man ska drabbas av komplikationer. 
Orsaken till dessa är att höga blodsockervärden skadar väggarna i våra blodkärl. Skador på små kärl ger en typ av komplikationer, medan skador på de större kärlen ger en annan typ. Om man röker är det viktigt att försöka sluta, eftersom rökning ökar risken att få komplikationer av sin diabetes.

 

Nervskador

Nervskador

När de riktigt små, fina kärlen, det vill säga kapillärerna, skadas kan det leda till att blodförsörjningen till de perifera nerverna försämras vilket kan skada nerverna och ge sämre känsel i framförallt fötterna, men även händerna. Detta kallas diabetesneuropati.

Sämre cirkulation i ben och fötter kan också leda till att sår läker sämre.

Synförsämring

Synförsämring

Även ögats näthinna kan skadas när kapillärerna skadas av höga blodsockervärden. Små blödningar i näthinnan kan skada synsinnescellerna vilket kan leda till sämre syn. Detta kallas diabetesretinopati.
Eftersom vår hjärna är så bra på att skapa en bild av det vi ser fyller den i delar av synfältet som saknas. Ofta märker man därför inte synförändringarna förrän de gått rätt långt.

Njursvikt

Njursvikt

Små blödningar i njurarna kan leda till att proteiner läcker ut i urinen. På sikt försämras njurens förmåga att filtrera bort avfallsprodukter från blodet till urinen och man drabbas av njursvikt. Detta kallas diabetsnefropati och är den diabeteskomplikation som medför störst kostnader för samhället eftersom dessa personer ofta behöver behandlas med dialys.

Hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom

Skador i de stora blodkärlen kan ge komplikationer som kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke och perifera blodproppar. 

Referenser:

33. https://www.diabeteswellness.se/om-diabetes/komplikationer-och-foeljdsjukdomar
34. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/sa-paverkas-kroppen/