Behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes efter kost och motion

Har man redan utvecklat typ 2-diabetes måste de höga blodsockervärdena behandlas medicinskt. Samtidigt är det dock bra att komplettera med motion och förbättrade kostvanor. Då kan kanske läkemedelsdosen minskas eller till och med tas bort helt. Typ 2-diabetes kan behandlas både med läkemedel och med insulin. En vanlig negativ effekt av insulinbehandling och vissa läkemedel mot typ 2-diabetes är att de orsakar viktuppgång.24

Person stretchar och ser ut över landskap

Metformin

Förstahandsvalet vid behandling av typ 2-diabetes är metformin som är en biguanid. Den verkar framförallt genom att minska leverns nybildning av glukos och till viss del öka upptaget av glukos i muskelcellerna. Biverkningar från mag-tarmkanalen är de vanligaste när man tar metformin. 

Sulfonureider och meglitinider

Sulfonureider och meglitinider är grupper av läkemedel som stimulerar bukspottkörtelns insulinproducerande celler att frisätta insulin. Det gör dem oberoende av hur hög eller låg blodsockerkoncentrationen är och därför kan en biverkan vara lågt blodsocker. En annan möjlig biverkan är viktuppgång.

Glitazoner

Glitazoner är en grupp läkemedel som påverkar genuttrycket i lever, muskler och njurar. Det ger positiva effekter på glukos- och lipidomsättningen. Det ökar också vävnadernas insulinkänslighet. Även glitazonerna har viktuppgång som biverkan.

Akarbos

Akarbos är ett läkemedel som gör att kolhydrater bryts ner långsammare i tunntarmen. Det gör att blodglukoskoncentrationen stiger långsammare. Biverkningar från mag-tarmkanalen är vanliga när man tar akarbos.

SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare är läkemedel som gör att mindre glukos återabsorberas i njurarna och istället försvinner med urinen. Den vanligaste biverkan är genital svampinfektion och en något ökad risk för urinvägsinfektion.

GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare

GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare är läkemedel som påverkar tarmens hormonsignalering. De ökar insulinfrisättningen från bukspottkörteln, minskar frisättningen av glukos från levern och gör att tömningen av magsäcken går långsammare. Dessa läkemedel kan göra att aptiten minskar liksom suget efter energirik mat. Det finns läkemedel i denna grupp som leder till viktminskning. Biverkningar från mag-tarmkanalen är vanliga så som illamående, kräkning och diarré.

Insulin

Om man inte får kontroll på sitt blodsocker med ett, eller flera i kombination, av läkemedlen mot diabetes, kanske den egna insulinfrisättningen inte räcker till. Då måste man gå över till insulinbehandling. Det finns olika typer av insulin: långverkande, medellångverkande och de snabbverkande som man tar vid måltider. Ofta kombineras insulinbehandlingen med någon av de andra typerna av diabetesläkemedel. Vid behandling med insulin är det vanligt att man går upp i vikt.

Diabeteskirurgi

Diabeteskirurgi innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är alltså inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin. De vanligaste biverkningarna är gallblåseinflammation pga snabb viktminskning, stor risk för blodbrist och långsiktig risk för vitaminbrist och undernäring om man inte är noggrann med kosttillskott.

Referens:

24. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 4: 2017