Hur söker jag mig vidare?

Vårdpersonal med papper i hand samtalar i korridor

Om du anser att kriterierna för diabeteskirurgi passar in på dig så kan du själv, eller tillsammans med din läkare, kontakta ett sjukhus med specialistkunskap både inom diabetes och fetma.

Det finns bred expertis inom diabeteskirurgi på exempelvis Ersta sjukhus och Danderyds sjukhus, samt vid Överviktscentrum Karolinska Institutet i Stockholm. Alternativt kan du kontakta Universitetssjukhuset i Örebro, Lindesbergs lasarett eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.