Detta är diabeteskirurgi

Diabeteskirurgi innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är alltså inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin.

Diabeteskirurgi

Vad är diabetes?

Diabetes, eller Diabetes mellitus, är en grupp sjukdomar med det gemensamt att mängden socker i blodet är för hög. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes som ökar i oroväckande takt, en sjukdom som krupit ner i åldrarna och nu drabbas även ungdomar på grund av bla övervikt och fysisk inaktivitet. Det innebär att blodsockernivån stiger till onormala nivåer. Läs mer om hur kroppen reglerar blodsockret, normala blodsockervärden och vilka typer av diabetes som finns.

Diagram med blodsockerkurvor

Patientberättelse: Malou blev av med sin diabetes

Patientberättelse: Malou blev av med sin diabetes

Dålig kontroll av blodsocker kan ge komplikationer

Ett förhöjt blodsocker leder på sikt till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i kroppen. Dessutom ändras blodfetternas sammansättning till det sämre vilket påverkar blodkärlen negativt. Sammantaget kan detta på lång sikt ge kärlskador som ger upphov till de komplikationer som är typiska för diabetes. Risken för dessa minskar ju bättre man lyckas kontrollera sin diabetes.

Dålig blodsockerkontroll kan ge komplikationer